تلفن:64053332

پست الکترونیکی:
دورنگار: 66404377

نشانی:

مبلغ وام معادل، به سقف 50000000 ريال افزايش يافت.

*******

سود موجود در صندق، تا پايان سال 1394 با توجه به سوابق - محاسبه و به موجودي سپرده در فيش دي‌ماه 1395 افزوده شد.

 
آرشیو
مسوول واحد زرین توکلی
هيأت مديره صندوق :
 
1- خانم زرین توکلی
2-خانم نرگس خاتون عزيزيان
3- آقای علیرضا حکمت
ناظران :
1- آقای دکتر جمشید حاجتی
2- آقای علی نجفی
 
بازرس : 
آقاي حسن قاضي 
حسابدار : 
آقای قدرت الله قرایی
 

آخرین بروزرسانی: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵