مسوول واحد علی نجفی

كلينيك كاركنان دانشكده پزشكي از همكاران عضو هيات علمي(باليني) در رشته هاي زنان،گوارش،غدد،گوش و حلق و بيني،قلب،نورولوژي،پوست،تغذيه،پزشكي ورزشي،طب سنتي،داخلي دعوت به همكاري مي نمايد.

حضور همكاران در اين برنامه حداقل يك جلسه دو ساعتي در ماه درمحل كلينيك دانشكده(واقع در طبقه فوقاني تالار قريب و دانشجوي دانشكده پزشكي) خواهد بود.

بر اساس مصوبه شوراي محترم فرهنگي دانشگاه ساعت هاي حضور همكاران با صدور گواهي عنوان امتياز فرهنگي محسوب شده و در برنامه ارتقاي اعضاي محترم هيات علمي محاسبه ميشود .

جهت اطلاعات بيشتر لطفا با شماره هاي 64053330(نجفي) 64053319(صيقلاني)تماس گرفته يا به آدرس anajafi@tums.ac.ir مكاتبه فرماييد.آخرین بروزرسانی: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
حضور متخصصین جراحي پلاستيك و طب فيزيكي در برنامه پزشكان كلينيك دانشکده پزشکی
۵ مهر ۱۳۹۶
تخصص هاي جراحي پلاستيك و طب فيزيكي از مهرماه به پزشكان كلينيك دانشکده پزشکی اضافه مي شود.

آرشیو
سوال چگونه مي توان براي ويزيت توسط پزشكان كلينيك وقت گرفت.آيا حتما بايد مراجعه حضوري باشد.
جوابهمكاران محترم مي توانند با مراجعه حضوري يا شماره تلفني كه اعلام شده است اقدام به تعيين وقت براي ويزيت نمايند.
سوال آيا در اين كلينيك از اساتيد استفاده مي شود و يا مثل بعضي از مراكز از رزيدنت يا اينترن ها نيز استفاده مي شود.
جوابخوشبختانه برنامه ريزي شده است كه در اين كلينيك از اساتيد محترم متخصص دانشكده استفاده گردد و اسامي اساتيد همكار در برنام زماني كلينيك اطلاع ساني مي گردد.
سوال چه كساني مي توانند از درمانگاه استفاده كنند؟ آيا فقط مختص كاركنان دانشكده پزشكي است؟
جوابدر مانگاه به اسم كاركنان دانشكده پزشكي و در دانشكده پزشكي ايجاد شده است ولي اين درمانگاه به كاركنان ساير دانشكده هاي دانشگاه و همكاران ستاد نيز خدمات ارائه مي نمايد