نام  پرديس  
نام خانوادگي  نورمحمدپور
گروه آموزشي گروه پزشکي ورزشي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD  پزشکی ورزشی
فوق تخصص 
رتبه  استادیار
محل تحصيل  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
علايق پژوهشي 
Spinal Non-surgical Treatments
Sports injuries & Non-surgical musculoskeletal treatments
گرايشات تخصصي 

 

آخرین بروزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۳۹۲