نام  انسيه  
نام خانوادگي  شاهرخ تهراني نژاد
گروه آموزشي گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD 
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل 
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 

خانم دكتر انسيه شاهرخ تهراني نژاد در سال 1338 متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايي را در دبستان محمديه اسلامي شهر تهران به سال 1344 و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان فخريه اسلامي شهر تهران آغاز نمود و در سال 1356 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد. تحصيلات عالي خود را در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران آغاز كرد و به سال 1364 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1368 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة زنان و زايمان از دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران گرديد. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاديار گروه زنان و زايمان در بخش نازايي و IVF بيمارستان وليعصر مشغول به خدمت مي‌باشند.
سمت های اجرائی (گذشته تاکنون)
1- عضو گروه پژوهشي نازايي 2- عضو شوراي پژوهشي زنان از سال 1379 تاكنون

 

آخرین بروزرسانی: ۱۵ آبان ۱۳۹۲
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما