نام  مرضیه  
نام خانوادگي  وحید دستجردی
گروه آموزشي گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD  زنان
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل  دانشگاه تهران
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
 

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۳۹۱
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما