نام  محمد  
نام خانوادگي  قره گوزلو
گروه آموزشي گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD 
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل 
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
آقاي دكتر محمد قرگزلو در سال 1341 در شهر تهران متولد شد. ايشان تحصيلات متوسطه را در دبيرستان خوارزمي آغاز نمود و در سال 1359 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد. تحصيلات عالي خود را در سال 1362 در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه شيراز آغاز كرد و در سال 1368 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1372 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة بيماريهاي كودكان از دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز گرديد. سپس تحصيلات فوق‌تخصص خود را در رشتة آلرژي و ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران به پايان رساند. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاديار گروه كودكان در بخش ايمونولوژي و الرژي كودكان بيمارستان مركز طبي كودكان مشغول به كار مي‌باشند