نام  محمد علي  
نام خانوادگي  صحرائيان
گروه آموزشي گروه بيماريهاي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD 
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل 
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
 

آخرین بروزرسانی: ۱۵ آبان ۱۳۹۲
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما