نام  غلامرضا  
نام خانوادگي  شاه حسيني
گروه آموزشي
فلوشيپ / MS  جراحي زانو
تخصص / PHD  ارتوپدي
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل  دانشگاه علوم پزشكي ايران
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
 

آخرین بروزرسانی: ۳۰ آذر ۱۳۹۲
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما