نام  محمد جواد  
نام خانوادگي  زهتاب
گروه آموزشي گروه ارتوپدي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD  ارتوپدی
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل  دانشگاه علوم پزشکی تهران
علايق پژوهشي  بیماریهای زانو و ستون فقرات
گرايشات تخصصي  ستون فقرات وزانو (ارتروسکوپی)
علا قمند به تحقیق در مورد درمان شکستگیهای فقرات و بازسازیهای زانو 

بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما