نام  داراب  
نام خانوادگي  مهربان
گروه آموزشي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD  جراحي كليه
فوق تخصص  پيوند كليه
رتبه  استاد
محل تحصيل  دانشگاه تهران
علايق پژوهشي 

پژوهش هاي باليني
پژوهش هاي اپيدميولوژيك در كيفيت زندگي

گرايشات تخصصي 

جراحي ميكروسكوپي اورولوژي

 

آخرین بروزرسانی: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما