مدیر اجرایی :دکتر جليل مکارم

نشانی: تهران، خيابان قدس، خيابان ايتاليا، معاونت بهداشت، طبقه هفتم، دفتر مجله فارسی، تلفن: 982142910702+

پست الکترونيک: medjournal@tums.ac.ir

                          tumj@mail.com 

مسوول واحد دکتر نادره بهتاش

قدمت انتشار اولين شماره از مجله ی پزشکی به سال 1321 که به عنوان اولين مجله ی علمی در ايران است، بر می گردد. دانشگاه علوم پزشکی تهران (TUMS) قديمی ترين و اصلی ترين دانشگاه کشور است و در حال حاضر بيش از 52 عنوان مجله ی علمی در حوزه های مختلف منتشر می کند. بيشتر اين مجلات در پايگاه های اطلاعاتی بين المللی نمايه شده است. اغلب اين مجلات به زبان انگليسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکيده ی انگليسی منتشر می شوند. مجله دانشکده پزشکی (TUMJ)، مجله فارسی با خلاصه ی فارسی و انگليسی و مراجع انگليسی منتشر می شود و از نشريات رايگان و ماهانه ی دانشگاه تهران است. دامنه ی مقالات اين مجله شامل مطالعات پايه و بالينی پزشکی برگرفته از نويسندگان ايرانی و بين المللی است. انجمن تحريريه ی مجله، متخصص در تمام زمينه های علوم پايه و بالينی پزشکی از سراسر جهان است.


آخرین بروزرسانی: ۲۴ دی ۱۳۹۳
 اين واحد در نظر دارد با ارتقاء روزافزون سيستم مجله تا جاي ممكن مقالات علمي و پژوهشي كه نمايه‌هاي علمي و ارتقاء سطح علمي يك كشور مي‌باشد را در حد استانداردهاي بين‌المللي ارتقاء دهد.