نام  امید  
نام خانوادگي  امینیان
گروه آموزشي گروه طب کار دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD  طب كار
فوق تخصص 
رتبه  استاد
محل تحصيل 
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
 

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آبان ۱۳۹۴
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما