نام  محمود رضا  
نام خانوادگي  اشرفي
گروه آموزشي گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD 
فوق تخصص  مغز و اعصاب کودکان
رتبه  استاد
محل تحصيل  دانشگاه علوم پزشکی تهران
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
آقاي دكتر محمدرضا اشرفي در سال 1339 در شهر تهران متولد شد. ايشان تحصيلات عالي خود را در سال1357 در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران آغاز كرد و به سال 1366 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1370 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة اطفال از دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران گرديد. سپس تحصيلات فوق‌تخصص خود را در رشتة اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- بيمارستان مفيد در سال 1380 به پايان رساند. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاد گروه كودكان در بخش اعصاب كودكان بيمارستان مركز طبي كودكان مشغول به كار مي‌باشند. افتخارات:
1- استاديار نمونه دانشكده پزشكي در سال 1377
2- رتبه اول كشوري در فوق تخصصي اعصاب كودكان 1380
سمت های اجرائی (گذشته تاکنون)
1- عضو كمتيه بررسي پرونده بيمارستان- دارو درمان بيمارستان- خريد كتاب- امتحانات گروه- انتقال خون بيمارستان- كميته فرهنگي بیمارستان
2- عضو كميته تخصصي رشته كودكان و طرح سوال پره‌انترني
3- عضو شوراي آموزشي بيمارستان از مهر 1380
4- مديريت درمانگاه مركز طبي كودكان
5- مديريت كميسيون امور آموزشي كارورزان و دانشجويان
6- كميته انتشارات مجله گروه 7- عضو كميته امتحانات گروه كودكان
تماس: تهران - بلوار كشاورز - خيابان قريب- مركز طبي كودكان
تلفن: محل خدمت: 3- 6920981 8274370
 

بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما