نام  فرهاد  
نام خانوادگي  غریب دوست
گروه آموزشي گروه داخلي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD 
فوق تخصص 
رتبه  استاد
محل تحصيل 
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
 

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۳۹۱
بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما