نام  علی  
نام خانوادگي  ربانی
گروه آموزشي گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD 
فوق تخصص 
رتبه  استاد
محل تحصيل 
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
آقاي دكتر علي رباني در سال 1330در شهرستان اصفهان متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايي را در دبستان اتحاد در سال 1336 و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان ادب آغاز نمود و در سال 1348 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد. تحصيلات عالي خود را در سال 1348 در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران آغاز كرد و در سال 1355 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1360 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة كودكان از دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران گرديد. سپس تحصيلات فوق‌تخصص وفلوشيپ خود را در رشتة غدد دانشگاه تهران و راچستر آمريكا در سال 1372 به پايان رساند. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاد گروه كودكان در بخش غدد و متابوليسم كودكان بيمارستان مركز طبي كودكان مشغول به كار مي‌باشند.
سمت های اجرائی (گذشته تاکنون)
1- رئيس بخش غدد مركز طبي كودكان از سال 71-1365 و مجددا از سال 1374 تاكنون 2- رئيس مركز طبي كودكان از سال 71-1365 3- مديرگروه بيماريهاي كودكان دانشگاه از سال 71-1367 و مجددا از سال 78-1377 و مجددا از سال 1378 تاكنون 4- رئيس كنگره بين‌المللي بيماريهاي كودكان از سال 71-1367 و مجددا از تاريخ 78-1377 و مجددا از سال 1379 تاكنون 5- عضو شوراي سياستگزاري روابط بين‌الملل دانشگاه در سال 1368 6- عضو شورايعالي ارزشيابي مدارك پزشكي خارج از كشور از سال 1376 7- عضو انجمن غدد از سال 1368 8- عضو انجمن پزشكان كودكان ايران از سال 1362 9- دبير شوراي گسترش دانشگاه ها (وزارت بهداشت) (71-1367) 10- عضو هيات تحريريه مجله اكتا مديكا از سال 76 11- عضو كميته تخصصي هيات مميزه وزارت بهداشت از سال 1376
 

بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما