نام  علي  
نام خانوادگي  کاظميان
گروه آموزشي گروه راديوتراپي دانشکده پزشکي
فلوشيپ / MS 
تخصص / PHD 
فوق تخصص 
رتبه  دانشيار
محل تحصيل 
علايق پژوهشي 
گرايشات تخصصي 
آقاي دكتر علي كاظميان در سال 1346 در شهر تهران متولد شد. ايشان تحصيلات ابتدايي را در دبستان علوي در سال 1351 و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان علوي آغاز نمود و در سال 1364 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد. تحصيلات عالي خود را در سال 1364 در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران آغاز كرد و در سال 1371 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1377 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة راديوتراپي- انكولوژي از دانشكدة پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گرديد. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاديار گروه راديوتراپي در بخش راديوتراپي انستيتوكانسر مشغول به كار مي‌باشند. 

بحث 1
بحث و گفتگو در مورد موضوع فرضی یک
نظرهای شما