اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه پزشکی اجتماعی
مدیر دکتر محمد شریعتی
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،خ قدس، خ پورسينا، درب شمالي دانشگاه تهران، دانشكده پزشكي، ساختمان جنين‌شناسي (شماره 4)، طبقه دوم، گروه پزشكي اجتماعي