قابل توجه كارورزان محترم

قابل توجه كارورزان محترم

19 4 1395

كلاس كارورزي بهداشت  مروخ95/4/22 در كلاس 2 پزشكي برگزار مي گردد و هم چنين كلاس مورخ 95/4/26 در سايت كامپيوتر بالاي بافت برگزار مي گردد.


منبع:گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0