تمديد حكم دكتر محمد شريعتي به عنوان مدير گروه پزشكي اجتماعي

تمديد حكم دكتر محمد شريعتي به عنوان مدير گروه پزشكي اجتماعي

24 9 1395

دكتر علي جعفريان، حكم مديريت دكتر محمد شريعتي در گروه‌ آموزشي پزشكي اجتماعي را به مدت دو سال تمديد كرد.دكتر محمد شريعتي طي حكمي از سوي دكتر علي جعفريان، رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران، به عنوان مدير گروه پزشكي اجتماعي ابقا شد. در بخشي از حكم ايشان چنين آمده است: " با توجه به ارزيابي فعاليت هاي گروه در دوره گذشته و بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده پزشكي، ابلاغ انتصاب جنابعالي به سمت مدير گروه آموزشي پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي به مدت دو سال تمديد مي گردد.انتظار مي رود در اين دوره مديريت، با برنامه ريزي و استفاده بهينه از كليه منابع و بهره مندي از توان اعضاي محترم هيات علمي محترم و دانشجويان عزيز آن گروه، علاوه بر وظايف مصرح در آئين نامه مديريت دانشگاه ها، مواد ابلاغ قبلي را همچنان با جديت پيگيري فرماييد."


منبع:گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0