امتحان كارآموزي مورخ 93/11/15

امتحان كارآموزي مورخ 93/11/15

11 11 1393

امتحان كارآموزي و روش تحقيق  مورخ 93/11/15  ساعت 8/30 در كلاس 2 پزشكي برگزار ميگردد .


منبع:گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0