گروه پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
24 آذر 1395
تمديد حكم دكتر محمد شريعتي به عنوان مدير گروه پزشكي اجتماعي
19 تیر 1395
قابل توجه دانشجويان مقطع دكتراي پزشكي
19 تیر 1395
قابل توجه كارآموزان محترم
19 تیر 1395
قابل توجه كارورزان محترم
20 مهر 1394
امتحان كارآموزي بهداشت مورخ 94/7/22
3 تیر 1394
 جلسه كارگروهي طراحي محتوي و روش آموزش تم پيشگيري برگزار گرديد.
24 خرداد 1394
كلاس كارورزي مورخ 7 تيرماه 94 به مورخ 15تير 94  روز دوشنبه تغيير يافت
13 اردیبهشت 1394
انتصاب آقاي دكتر محمد شريعتي مدير گروه پزشكي اجتماعي  به عنوان معاون بهداشت دانشگاه
25 بهمن 1393
 تغییر محل برگزاری کلاس اپیدمیولوژِی بالینی نیمسال اول 93-94
11 بهمن 1393
امتحان كارآموزي مورخ 93/11/15
آرشیو اخبار و مقالات
9 خرداد 1397
کارآموزی بهداشت اردیبهشت
5 اسفند 1396
شروع کارآموزی اسفند
19 فروردین 1396
شروع دوره کارآموزی بهداشت فروردین
16 فروردین 1396
شروع دوره کارورزی
آرشیو رویدادها