امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
اولین جشنواره قدر استاد
15 مرداد 1398

اولین جشنواره قدر استاد

از تاریخ : 1398/02/12
تا تاریخ : 1398/02/12
از ساعت : 0:00
تا ساعت : 0:00

اولین جشنواره قدر استاد با معرفی اساتید منتخب گروه های آموزشی و تقدیر از 10 استاد برگزیده دانشکده پزشکی در بخش های آموزشی، پژوهشی و بخش ویژه برگزار شد.

ثبت نام در همایش