امروز : یکشنبه 28 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده

پیام رئیس دانشکده

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
هوالعلیم


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 160 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنون در کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان، در سطوح عالی آموزشی مشغول به خدمت بوده و یا از پژوهشگران برتر می باشند.
هدف ما در این دانشکده تربیت نیروهای پزشکی در سطوح پزشکی عمومی، تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ و نیز فراگیرانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی می باشد تا بتوانیم علاوه بر حل معضلات آموزشی درمانی و بهداشتی کشور، گامهای بلندی در خلق نوآوری های آموزشی، درمانی و پژوهشی در سطح بین الملل برداریم. این اهداف با دارا بودن متجاوز از یکهزار عضو هیات علمی که در پردیس دانشکده پزشکی و 16 بیمارستان آن مشغول به کار هستند، و نیز بیش از 5000 دانشجو در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی که همگی از ممتازترین فراگیران بوده و از بین جمع کثیری از داوطلبان ورود به این دانشکده انتخاب شده اند محقق خواهد شد.
اصول و ارزشهای فرهنگی همواره نصب العین ما در مراحل مختلف آموزش، پژوهش و ارائه خدمات می باشد و پایبندی دانش آموختگان به تمامی تعهدات حرفه ای در ارائه خدمات آرزوی قلبی ماست.دکتر شهریار نفیسی رئیس دانشکده پزشکی