امروز : پنجشنبه 1 مهر 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده

راهنمای پوشش حرفه ای

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

اعضای هیات علمی، کارکنان، دستیاران و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن رعایت شئونات اسلامی و آیین نامه پوشش دانشجویان دانشگاهها به منظور حصول اهداف ذیل ضوابطی را در پوشش حرفه ای خود در محیط دانشگاه و واحدهای وابسته لحاظ کرده و منتهای تلاش خود را در رعایت و ترویج آن در جامعه پزشکی به عمل خواهند آورد:

- حفظ شأن و حرمت حرف پزشکی و محیط علمی دانشگاه

- برانگیختن حس احترام، آرامش و اعتماد در دردیافت کنندگان خدمت

- جلوگیری از انتقال عفونت و حفظ ایمنی خود و بیماران

در ارزیابی مناسب بودن انواع دیگری از ظاهر و پوشش که در این راهنما اشاره نشده است، رعایت اهداف پیش گفت مورد استناد خواهد بود.

لباس :

1. لباس ها باید ساده، تمیز و مرتب باشند.

2. لباس ها باید ضمن رعایت حدود شرعی، متناسب با اندام و آزاد باشند و نباید جلوی حرکات آزادانه بدن را بگیرند.

3. لباس ها باید به رنگ های متعارف باشند و نباید حاوی تصاویر، علایم تبلیغاتی نامتعارف و حاوی پیام باشد.

4. رعایت ضابطه بخش در پوشیدن لباس فرم پاکیزه و جلو بسته ضروری است. خارج از محیط هایی که اسکراب جزء ضوابط بخش استف نباید اسکراب بر تن داشت و یا پوشیدن روپوش سفید روی آن لازم است.

5. در محیط بالینی نصب کارت شناسایی عکس دار در محل قابل رویت همگانی روی لباس الزامی است.

6. پوشیدن کفش و جوراب مناسب الزامی است.

7. پوشیدن مقنعه یا روسری باید ضمن تامین پوشش شرعی، به نحوی باشد که مداخله ای در معاینه و اقدامات بالینی ایجاد نکند.

8. در محیط بالینی نباید پوششی روی لباس فرم پوشید که مزاحم کار بالینی شود.

آرایش و زیورآلات :

1. ظاهر افراد در محیط دانشگاه و محیط بالینی باید ساده، مرتب و در عین حال بدون آرایش باشد.

2. به استثنای یک حلقه یا انگشتر ساده استفاده از زیورآلات آشکار مجاز نیست.

3. ناخن ها باید کوتاه، مرتب و تمیز باشند. داشتن لاک و ناخن مصنوعی مجاز نیست.

بهداشت :

1. بهداشت فردی شامل پاکیزگی موها و بدن الزامی است.

2. استعمال عطر و ادکلن با بوی تند در محیط دانشگاه و محیط بالینی مجاز نیست.