امروز : یکشنبه 25 آذر 1397 Rss | صفحه اصلی دانشکده

معاونتهای دانشكده

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


معاونت اداري مالي
دکتر فردین عمیدی
اطلاعات تماس:

شماره تلفن:88653001
شماره فكس:66404377
پست الكترونيك: tumsmc@tums.ac.ir
حذف
ویرایشگر متن


معاونت امورهیات علمی
دکتر رویا ستارزاده بادکوبه
اطلاعات تماس:

شماره تلفن: 64053342 -021
شماره فكس: 64053347 -021
پست الكترونيك:
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


معاونت آموزش تخصصي و فوق تحصصي
دکتر بابک ساعدی
اطلاعات تماس:

شماره تلفن:64053351-021
شماره فكس:88998007-021
پست الكترونيك:
حذف
ویرایشگر متن


معاونت آموزش پزشكي عمومي
دكتر آرش عكاظي
اطلاعات تماس:
شماره تلفن: 66405373  -021
شماره فكس: 66409641 -021
پست الكترونيك: okazi@tums.ac.ir
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


معاونت آموزش تحصيلات تكميلي
دکتر ایرج رادگری کاشانی
اطلاعات تماس:

شماره تلفن: 88989485  -021
شماره فكس: 88989485 -021
پست الكترونيك:
حذف
ویرایشگر متن


دفتر توسعه آموزش پزشكي
دکترعلیرضا سیما
اطلاعات تماس:

شماره تلفن: 88973670 -021
شماره فكس:88973670 -021
پست الكترونيك:
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

معاونت پژوهشي
دکتر شاهین آخوندزاده
اطلاعات تماس:

شماره تلفن: 66418466 -021
شماره فكس: 88962510 -021
پست الكترونيك: s.akhond@neda.net
حذف
ویرایشگر متن

معاونت دانشجویی-فرهنگی
دکتر جواد توکلی بزاز
اطلاعات تماس:

شماره تلفن: 5-42910600
شماره فكس: 88953006
پست الكترونيك:
حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

معاونت روابط بین الملل
دکتر نیما رضایی
اطلاعات تماس:

شماره تلفن: 88989487 -021
شماره فكس: 88989487  -021
پست الكترونيك: oir@tums.ac.ir