امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده

مدیران گروه های آموزش علوم پایه

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه آموزش پزشکی
دکتر رقیه گندم کار

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه آناتومی
دکتر مهدی عباسی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه اخلاق پزشکی
دکتر مجتبی پارسا

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه ایمونولوژی
دکتر فرشید نوربخش

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه بیوشیمی
دکتر ملیحه پاک نژاد

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه ژنتیک
دکتر محسن قدمی

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه فیزیولوژی
دکتر مهدیه فقیهی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
دکتر امیر همایون جعفری
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه معارف اسلامی
دکتر غلامرضا نورمحمدی آرانی

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سرپرست مدیریت گروه فارماکولوژی
دکتر احمدرضا دهپور
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه میکروب شناسی
دکتر محمدایمان عینی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه مهارت های ارتباطی
دکتر علی لباف

حذف
تک ستونه
حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سرپرست مدیریت گروه سلامت الکترونیک
دکتر علامرضا حسن زاده
حذف
ویرایشگر متن
سرپرست مدیریت گروه یادگیری الکترونیکی
دکتر ریتا مجتهدزاده