امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده

مدیران گروه های آموزش بالینی

حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه ارتوپدی
دکتر رضا شهریارکامرانی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه اورولوژی
دکتر محمدرضا نوروزی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه بیماریهای مغز و اعصاب
دکتر محمدرضا قینی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه بیماریهای کودکان
دکتر سیدرضا رئیس کرمی

حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سرپرست مدیریت گروه بیهوشی
دکتر محمدتقی بیگ محمدی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پاتولوژی
دکتر علیرضا عبدالهی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پزشکی قانونی
دکتر اردشیر شیخ آزادی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پزشکی هسته ای
دکتر سعید فرزانه فر
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پزشکی ورزشی
دکتر فرزین حلب چی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه جراحی عمومی
دکتر هادی احمدی آملی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمد شیرانی بیدآبادی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه چشم پزشکی
دکتر محمدرضا اکبری باغبانی

حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه رادیوتراپی
دکتر محمد بابایی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه رادیولوژی
دکتر حسن هاشمی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه روانپزشکی
دکتر شاهین آخوند زاده

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه بیماریهای زنان و زایمان
دکتر زینت قنبری

حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه طب اورژانس
دکتر هومان حسین نژاد ندائی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پزشکی خانواده
دکتر محمد شریعتی

حذف
ویرایشگر متن
سرپرست مدیریت گروه طب سالمند
دکتر فرناز اعتصام

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر سیده زهرا امامی رضوی


حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه طب کار
دکتر امید امینیان

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه بیماریهای عفونی
دکتر حمید عمادی کوچک

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه بیماریهای قلب و عروق
دکتر مجتبی سالاری فر

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه بیماریهای داخلی
دکتر عظیم میرزازاده

حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه گوش ،حلق و بینی
دکتر مسعود متصدی زرندی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پوست و مو
دکتر نرگس قندی

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پزشکی اجتماعی
دکتر مجتبی صداقت سیاهکل

حذف
ویرایشگر متن
مدیریت گروه پزشکی قانونی
دکتر اردشیر شیخ آزادی

حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
سرپرست گروه مراقبت های ویژه
دکتر محمدتقی بیگ محمدی