امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده

لیست شماره تماس واحدهای دانشکده

حذف
تک ستونه
حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
رياست و  قسمت اداري
دفتر رياست
و
معاونت مالي و اداري
88953003
فكس
88973662
66405357
66464841
88953001
64432645
332آقاي دكتر بیگ محمدی ( رئيس دانشكده)
آقاي دكتر عميدي ( معاون اداري و مالي)
خانم  راسق قزلباش
رئيس امور اداري
6640091764053333آقاي عروجي
حضور و غياب پرسنل
66400917333-110خانم خوشرو
امور رفاهي

350خانم قنواتی
كارگزينيمسئول کارگزینی88973659407خانم بابايي
اتوماسیون اداری312خانم مهندس رضايي
تاسيسات

340آقاي باقری 
دبيرخانه

323خانم رضایی


326خانم تاج الدینی  -خانم رستمی
خدمات دانشکده

331آقای علی اکبری
نقلیه

313رانندگان
توزيع نامه های اداري

327آقاي زماني- آقای فرهودی
آب مقطر گيري

430
آمار و فناوري اطلاعات
(آقای مهندس عمرانی)
 

88955557
آقای مهندس عمرانی- آقای مهندس شکری خانم مهندس مافی – خانم مهندس علیرمضانی- خانم مهندس عصمتی
وب سایت88973663
خانم مهندس عنصری
بايگانی اداری

302خانم صیقلانی - آقای دروند
تجهيزات پزشکی
88973651
خانم قاسمي
انتشارات (پيمانكار)

357خانم منصوری
سالن شهدا

371آقاي عبدي
واحد سمعی و بصری
64053311299آقای بسطامی- آقای کریمخانی- آقای اسلامی- آقای قهرمان
دفتر روابط عمومی
88953000316-414 خانم عطایی- خانم محمدي- آقای رومیانی
دفتر حراست

466آقاي حيدري
امور مالي (حسابداري)
رئيس امور مالي
66419535460خانم عطائی 
حسابدار

480خانم فلاحيان
حسابدار

463خانم شاملو
حسابدار

464خانم سليماني- آقای عباسی
حسابدار

462آقاي قاضي
حسابدار

314خانم حیدری
كارپردازي

315آقاي صديق – آقاي حاجي پور
اموال

364آقاي اقبال- آقاي کاکاوند
انبار

294آقاي ميركريمي- آقای کریم دوست
معاونت امور هيات علمي
معاونت امور هيات علمي
(آقای دکتر حسین ثابت)
66409641 فكس64432592334خانم خواجه – آقای دکتر حسین ثابت
فكس347
481خانم دكتر بهروز


342خانم میرچراغی– آقاي ميسمي

88973654348خانم طالبي
ارزشیابی کمیت
343آقاي نعمتي
ارزشیابی کیفیت
428خانم محمدي
ارزشیابی کیفیت
341آقاي اخوان
ارزشیابی کیفیت
345-
ارزشیابی کیفیت
346خانم علمی


347خانم برهاني


358خانم رضواني
ارتقاء و ترفيع88953011403خانم خورسند- خانم جعفري
معاونت آموزش تخصصي
معاونت تخصصي
(آقای دکتر لباف )

88998007351-112خانم منصوري – آقای دکتر لباف

88989488224خانم عبدالملک پور


442خانم علوی


441خانم حاجي پور


415 خانم نوروزعلی


469خانم نوربخش


258خانم جزندری


458خانم خدامرادی


259خانم شباني


565خانم افضلی


569خانم يادگاري


287وحدت حسینی


276خانم سالاري
معاونت آموزش عمومي
معاونت آموزش عمومی
(خانم دکتر ادبی )
66409641 فكس64432592334خانم سیاه سبیل- خانم دکتر ادبی


368خانم توليت

88957695
خانم دکتر بهادری


337آقای مرادی

88957695
آقای جلالی زاده


420خانم موسوی


574خانم عبدالمالكي


416خانم جماليان


325خانم محرابی


479آقای رجب نژاد


570خانم  ناظريان


461خانم محمدی
دفتر راهنمای تحصیلی
مدیر خانم دکتر نبوی زاده

42910601
خانم معروفخانی
دايره امتحانات
88953012453خانم بابا


361خانم کشاورزیان


575خانم عربلو

88957666
خانم صالح


453آقای قاسمی


360خانم شادانلو
بايگانی آموزش
64432627321خانم عامری- خانم معتمدي - آقاي نوربخش
آقای حسنلو
دفتر توسعه
مرکز مطالعات و توسعه دانشکده
(خانم دکتر رجایی)


88957669365خانم عزیزیان-  خانم رادفر- خانم دکتر صالح

88973670
خانم علي آبادي- خانم متين نژاد
معاونت روابط بين الملل
معاونت روابط بين الملل
(آقای دکتر کرامتی)

88989487
خانم آل بویه- خانم جاودان فر

88957697
خانم صنعت خانی
معاونت آموزشي (تحصيلات تكميلي)
دفتر معاونت88989485 فكس
336آقای دكتر کاشانی - خانم بیوکه
اداره تحصيلات تکميلی
(آقای دکتر کاشانی )373خانم نيكخو

42910606
خانم صدقي – خانم غریب


324خانم نوربخش


377خانم فروغی


378خانم سبزی علی آبادی


355خانم معتمدي


353خانم محمدي
معاونت پژوهشي دانشكده
معاونت پژوهشی
(آقای دكتررضایی)
دفتر معاونت 64053431 فكس
66418466خانم مهدي نيا
طرح هاي تحقيقاتي

352خانم دكتر زماني
مور پايان نامه هاي فوق تخصصي

405خانم صنایعی کرمانی
امور پايان نامه هاي فوق تخصصي

88961697خانم پورباقري
امور پايان نامه هاي عمومي

490خانم عبدی
دفتر کمیته اخلاق

491خانم خلیفه زاده
دفتر مجلات فارسي
3-42910702
خانم دكتر بهتاش- خانم رمضاني- خانم عسگري
دفتر مجلات لاتين (اكتامديا)
1-42910700
دكتر دهپور- خانم پيروي –خانم باقرپور
دفتر مجله CRCP64053482 فكس
482خانم قوی پنجه- خانم رازنهان
کتابخانه
(آقای نجفی )

88953007432آقای نجفی
بخش كتب و پايان نامه88955809267خانم توكلي
بخش امانت
275خانم نديري-  خانم قوامي
بخش پايان نامه
356خانم معین ازاد
واحد سايت
263خانم  مهدیه رضایی454
خانم صدقی
معاونت دانشجويي  دانشكده
معاونت دانشجويي
(آقای دکترپورحسن )

42910600
آقاي دكتر پورحسن

4291060388953006آقاي جاويد

42910605
خانم رنجبر

42910604
آقاي حكمت
گروه آناتومي
گروه آناتومي
(آقای دکتر عباسی)
66419072- فكس
329دفتر گروه – آقای خادمیان


412خانم دکتر خدیوی
بافت
88953008339خانم احقاقی


370آقای موسوی


262خانم چهل امیرانی


338آقاي دكتر حسن زاده


328آبدارخانه – آقای اصلانی
جنين شناسی

408خانم فریدونی


303خانم قاسمي- خانم شعبانی-خانم روان آسا


304خانم دکتر پاسبخش


308آقای دکتر  سینا مجاور رستمی


493خانم دكتر رستگار –خانم دكتر تك زارع


422آقای دكتر مينايي


421خانم دكتر ملك


408آقای دكتر هدايت پور


409آقای دکتر عميدي


410آقای دکتر کاشانی


411آقای دکتر عباسی


310خانم بورقی


423آقای دكتر نکونام
گروه فيزيك پزشكي
گروه فيزيک پزشکی
(آقای دکتر جعفری )
تلفن هاي گويا
66466383
88973653
66482654
64053252
فكس 64053242
66482655124
دفتر و مدیر گروه

102-101252دفتر گروه- آقاي هادي

119
کتابخانه - خانم عباسنژاد

109


111248خانم ابوالحسنی – دفتر آموزش

118
آقای شمسا

105244آقای دكتر رياحي

104243آقای دكتر جعفري

121
سرایداری  آقای شهمرادی

106251خانم دكتر گرايلي

106250آقای دكتر قديري

104246خانم دکتر حجازی

105245آقای دکتر عليرضا ميرباقري- آقای دکتر ریاحی

112
آقای دكتر سيد محمد مهدي ميرباقري- آقای دکتر ناظم زاده

120256آقای دكتر مكي ابادي

110
آقای دکتر عرب علی بیگ- خانم دکتر ندایی

107247آقای دكتر سركار- آقای دکتر سلیقه راد

108255آقای دكتر آی- آقای دكتر احمديان

122254آقای دكتر عقابيان

110
خانم دکتر غلامی –آقای دکتر ناظم زاده
گروه بيوشيمي
گروه بيوشيمی
(خانم دکتر ملیحه پاک نژاد)

فكس6405338588953004386-270دفتر گروه-


296آقای دكتر امينيان


381خانم سليماني

64432594
خانم بوشهري

64432597
آقای دکتر خلیلی

64432642
 خانم ذاكري


387آقای دكتر گلستاني


318خانم دكتر نوروزي


297خانم علمی


426آقای دكتر مشكاني- آقای دکتر گرایش نژاد


265آقای دكتر دوستي

64432623
خانم دکتر امام قلی

66492904293خانم دكتر پاسالار


295خانم دكتر پاك نژاد


380آزمايشگاه شماره 29-30


413


389آزمايشگاه تحقيقاتي


383اتاق دانشجويان پسر 33-27


382اتاق دانشجويان دختر 31-32


390اتاق سايت و آبدارخانه


427آزمايشگاه 16 و حيوانخانه- آقاي الماسيان
گروه پزشكي اجتماعي
گروه پزشکی اجتماعی
(آقای دکتر صداقت)

88962357220خانم کاملیان

88962356
آقای دكتر صداقت


216خانم دکتر خيل تاش


367خانم دكتر كاربخش


366آقای دكتر ميثمي


305خانم عباسي


306آقای دکتر شریعتی


217خانم دكتر خسروي- خانم دكتر صديق


369خانم دكتر دبيران


218خانم دكتر خواجه نصيري


219خانم دکتر حتمیخانم دکتر زینانلو
گروه پزشكي قانوني
گروه پزشکی قانونی و طب كار
(آقای دکتر شیخ آزادی- آقای دکتر امینیان )

66405588 تلفكس271دفتر گروه خانم غیاثوند - خانم ناطق
گروه ميكروب شناسي
گروه ميکروبشناسی
(آقای دکتر ایمان عینی )

88955810372خانم حجازي


226آقای دكتر ايمان عيني


344خانم دكتر جبل عاملي


223خانم انتظاری – خانم ثامتی


572خانم شاهسوان

66405349
اتاق محيط سازي


401آزمايشگاه تحقيقات – خانم علی اکبری


210آقای دکتر بهادر


571آقای دكتر بنكداري


488آقای دکتر بیگ وردی


489آقای دکتر حقیقی


402آقای دکتر فیض آبادی
گروه ژنتيك  پزشكي
گروه ژنتيک پزشکی
(آقای دکتر قدمی )
فكس88953005
284خانم ميرابيان (دفتر پائين)


204خانم خوشكار (دفتر بالا)


470دفتر مدیر گروه


209آقای دکتر مدرسی


457خانم بافنده -آزمايشگاه نانو دراپ


206خانم اميني


568آقای دكتر قدمی


208آزمايشگاه مولكولي


492خانم منصوره اسمعیلی


203آقای دکتر نوری دلوئی


278خانم دكتر ايزدي


205خانم دکتر آشتیانی- دکتر شکوری


280آزمايشگاه سيتو ژنتيك


211خانم دکتر مهدی پور - آزمایشگاه شماره 4


212آقای دکتر اکرمی


213آقای دکتر کرامتی


214خانم دکتر تبریزی


473آزمايشگاه PCR


320آقای دكتر كابلي


285اتاق PHD
گروه پاتولوژی
گروه پاتولوژی
(آقای دکتر عبدالهی )

88953010289دفتر گروه- خانم بسطامي

88953010
آقاي دكتر عبدالهي


290آقای نعیمی


291آقاي سعادتمند


292 خانم لطیفی
گروه فارماکولوژی
گروه فارماكولوژي
(آقای دکتر دهپور )

66402569
آقای منوچهری


424آقای کرمانی (اطلاعات)


273آقای دكتر زرين دست


237آقای دكتر اجتماعي مهر- آقای دکتر شفارودی- آقای دکتر رشیدیان


240آقای دكتر جهانگيري- آقای دکتر رضایت

88973652
آقای دكتر دهپور


241آقای دكتر قاضي خوانساری

66973555
آقای دكتر رضايت


215خانم دكتر بختياريان- خانم دکتر موسوی – خانم دکتر جزایری


238خانم اسماعيلي


239خانم ظهيري- خانم شامیر


274خانم غفوری اصفهانی

64432604
آقاي دکتر پرتوآذر
گروه معارف
گروه معارف
(حجت السلام متوسل آرانی)

88964003
آقاي كاوياني – حاج آقا متوسل آرانی

64432554
خانم ملکی – خانم روزبهانی

64432498
خانم باقرزاده
گروه اخلاق پزشكي
اخلاق پزشكي
(آقای دکتر پارسا)


66419661


88986388خانم خشاي
گروه فيزيولوژی
گروه فيزيولوژی
(خانم دکتر فقیهی)


66419484دفتر گروه – کلهر


281آقای دكتر کریمیان


485آقای دکتر ریاحی


283آقایان PHD


225خانم ها PHD


221آقای دكتر کشاورز- آقای دكتر پرويز


288خانم دکتر کدخدايي- خانم دكتر سيفي


229آقای حاجی میرآقا


406آقاي دکتر سوهانكي- آقای قاسمي


230خانم دكتر نبوي زاده – خانم دکتر فقیهی


269خانم دکتر رنجبران- خانم دکتر اصاحابی


485آقای دکتر ایمانی – آقای دکتر ریاحی


281آقای دکتر رخشان
گروه ايمونولوژی
گروه ايمونولوژی
(آقای دکتر نوربخش)


66419536282دفتر گروه - خانم عباسپور


266کتابخانه گروه- آقای دکتر میرزایی


268آقای دکتر حاجتی
ازمايشگاه ايمونوژنتيک
234آقای سبزفرشان- خانم مرادی
آزمايشگاه ايمونوژنتيك88953009
آزمايشگاه ايمونوژنتيك

88989484
آقای دكتر وجگاني


236خانم انصاری پور


465خانم دکتر حسینعلی ایزد


233ازمايشگاه سلولي (دانشجويان)

66495991232خانم محمدی- خانم کمیزانی


235آقای دكتر شريف

64432620
خانم دکتر لطیفی نیا

66495991
آموزش


227خانم دکتر رجایی-آقای دکتر امیرزرگر
گروه مهارتهای بالینی(اسکیل لب)
بخش اسکیل لب
(آقای دکتر بصیری)


88989486450دفتر – خانم محمدنیا

88957662444خانم حیدری -دکتربصیری


391خانم جعفرزاده – خانم مرادی


397خانم باذرجانی


399خانم جواهری


446آبدارخانه طبقه دوم


395اطلاعات آزمون


286خانم رضوانی


447اتاق زنگ398انبار مولاژ
گروه آموزش پزشکی
آموزش پزشکی
(خانم دکتر گندمکار )

88954893
88955712
305داخلی خانم دکتر گندمکار

406داخلی خانم آقائی
گروه طب سالمند شناسی 
طب سالمند شناسی
(خانم دکتر نبوی زاده )


445 خانم شکور