امروز : یکشنبه 17 آذر 1398 Rss | صفحه اصلی دانشکده

سامانه سیپاد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن

برای رفتن به سامانه سیپاد اینجا کلیک نمایید.

حذف
ویرایشگر متن
                                                                                                               راهنمای دسترسی به سامانه سیپاد از طریق وبسایت دانشگاه:
راهنمای ثبت نام دانشجو در سامانه سیپاد از طریق دانشگاه