راهنمای رفتار حرفه ای

حذف
سه ستونه
حذف
ویرایشگر متنراهنمای رفتار حرفه ای پزشکی

پزشکان متخصص در دوره آموزشی خود، علاوه ‌بر کسب تخصص در یک رشته خاص، باید مهارت ایفای نقش‌های دیگری را نیز کسب کنند، از جمله مهارت‌های ارتباطی، همکار تیم درمان، مدیر یا رهبر، مدافع سلامت، دانشور و حرفه‌مند . تعهد حرفه‌ای پزشکی به مجموعه‌ای از ارزش‌ها، رفتارها و روابطی گفته می‌شود که موجب تقویت و استحکام اعتماد جامعه به پزشکان می‌شود...
حذف
ویرایشگر متنراهنمای رفتار حرفه ای در محیط مجازی

گسترش فناوری و ارتباطات دیجیتال، حضور و استفاده حرفه‌ مندان پزشکی از فضای مجازی را غیرقابل اجتناب ساخته است. از آن رو که نحوه تعامل در فضای مجازی بر حفظ شأن حرفه ­های علوم پزشکی و اعتماد عمومی به حرفه‌ مندان مؤثر است...
حذف
ویرایشگر متنراهنمای پوشش حرفه ای

اعضاي هيئت‌علمي، كاركنان، دستياران و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران ضمن رعايت شئونات اسلامي و آيين‌نامه پوشش دانشجويان دانشگاه‌ها، ضوابطي را در پوشش حرفه‌اي خود در محيط دانشگاه و واحدهاي وابسته لحاظ كرده و منتهاي تلاش خود را در رعايت و ترويج آن در جامعه پزشكي به عمل خواهند آورد...