امروز : چهارشنبه 18 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

دانشکده در یک نگاه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

هسته اصلی دانشکده پزشکی را گروه های آموزشی تشکیل می دهند. دانشکده پزشکی  داری 37 گروه آموزش بالینی و 10گروه آموزش علوم پایه می باشد. 
هم اکنون تعداد دانشجويان پزشكي عمومي در مقاطع علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، دوره باليني كارورزي 2460 نفر است همچنين دانشکده پزشکي، علاوه بر دانشجويان دوره عمومي، مسئوليت آموزش 663 نفر دانشجويان کارشناسي ارشد و323 نفر دانشجويان Ph.D را بر عهده دارد. مسئوليت آموزش 1963 دستيار تخصصي را در25 رشته باليني، 316 دستيار فوق تخصصي را در 24رشته و 39 رشته فلوشيپ را در 25 گروه آموزشي در بيمارستانهاي تابعه بر عهده دارد  هسته اوليه دانشکده پزشکي را گروههاي آموزشي تشکيل مي‌دهند.دانشکده پزشکي داراي 10 گروه آموزشي علوم پايه و  37گروه آموزشي باليني و جمعاً 37 گروه مي‌باشد.
مجموعا 983 نفر هيئت علمي در گروههاي فوق به آموزش دانشجويان اشتغال دارند که از اين تعداد  99 نفر در علوم پايه و 884 نفر در گروههاي آموزشي باليني بيمارستانها به فعاليت مشغول هستند . در 17 بيمارستان تابعه دانشكده با قريب به 7 هزار تخت بيمارستاني، گروه‌هاي آموزشي باليني, فعاليت‌هاي آموزشي را در بخش‌هاي آموزشي ارايه مي نمايند.


رشته و مقاطع موجود در دانشکده پزشکی