امروز : یکشنبه 4 آبان 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده

برنامه ملاقات عمومی مسئولین دانشکده

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

برنامه ملاقات عمومی مسئولین دانشکده پزشکی

سمتنامروزساعتمکان
رییس دانشکده  جناب آقای دکتر نفیسی

ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر ریاست دانشکده
معاونت مالی -اداریجناب آقای دکتر عمیدیسه شنبه ها8-10
ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر ریاست دانشکده
معاونت امور هیات علمیسرکار خانم دکتر ستارزادهدوشنبه ها
15-16
ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر معاونت امورهیات علمی
معاونت پزشکی عمومیجناب آقای دکتر عکاظیشنبه ها
11-12
ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه سوم-دفتر معاونت پزشکی عمومی
یکشنبه ها
14:30-15:30
سه شنبه ها
11-12و 15-14
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیجناب آقای دکتر ساعدیسه شنبه ها
12-14
ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه دوم-دفتر معاونت آموزش تخصصی
معاونت آموزش تحصیلات تکمیلیجناب آقای دکتر کاشانیشنبه ها10:30-12
ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه دوم-دفتر معاونت آموزش تحصیلات تکمیلی
معاونت پژوهشیجناب آقای دکتر آخوندزادهچهارشنبه ها14-16
ساختمان شماره 1 دانشکده پزشکی- طبقه اول-دفتر معاونت پژوهشی
معاونت دانشجویی فرهنگیجناب آقای دکتر توکلییکشنبه ها12-14
خیابان قدس- ابتدای خیابان ایتالیا- ساختمان شفا(43)- طبقه 6- دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی