امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده

دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین،سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان

دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین،سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان
4 دی 1396

دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین،سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان

از تاریخ : 1396/11/11
تا تاریخ : 1396/11/13
از ساعت : 0:00
تا ساعت : 0:29

دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین،سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان ارسال مقالات تا ۳۰ آذرماه کانال تلگرام @isaclcongress اینستاگرام @isaclcongress 🎯 www.isacl-congress.ir