امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
آدرس پستی : خیابان انقلاب-خیابان قدس-خیابان پورسینا-درب شمالی دانشگاه-ساختمان شماره 1
تلفن (ریاست)                        66405357
فاکس (ریاست)                       88953003
شماره پیامک                        300064053
پیشنهادات و انتقادات:deanmed@tums.ac.ir
شماره تماس سایر واحدهای دانشکده پزشکی
اطلاعات معاونت های دانشکده پزشکی
اطلاعات بیمارستان های دانشکده پزشکی
اطلاعات گروه های آموزشی دانشکده پزشکی
راهنمای دسترسی به دانشکده پزشکی
دسترسی به ستاد مرکزی حراست
سوالات متداول


ارسال نظر و پیشنهاد: