امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
13 دی 1395

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه دي ماه سال 1395

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  دي ماه سال 1395 رديف   نام دانشجو رشته مقطع نوبت پرداخت مبلغ پرداخت اول دوم سوم 1 آذين ستاري ميكروب شناسي كارشناسي ارشد 80%     12000000ريال 2 شقايق رزاقي پور ميكروب شناسي كارشناسي ارشد 40%     6000000 ريال 3 مهرداد حاجي نژاد آناتومي كارشناسي ارشد 80%     12000000  ريال 4 مريم برهاني آناتومي PhD 80%     40000000 ريال 5 جمال محمدي ايمونولوژي PhD     20% 10000000 ريال 6 مريم اصلاني فرد آناتومي كارشناسي ارشد 40%     6000000 ريال 7 سيد سهيل سعيدي ساروي فارماكولوژي PhD     20% 10000000ريال 8 مهدي مشهدي اكبر بوجار فارماكولوژي PhD     20% 10000000ريال 9 سيد حسين حسيني آناتومي كارشناسي ارشد 80%     12000000 ريال 10 فاطمه بيگي بروجني آناتومي PhD 80%     40000000 ريال 11 مريم مدرس آموزش پزشكي PhD     60% 30000000 ريال 12 مهدي سوزنده مهندسي پزشكي كارشناسي ارشد     100% 15000000 ريال 13 فاطمه مرادي فيزيولوژي PhD     20% 10000000 ريال 14 نيوشا صمدائيان ژنتيك PhD 40%     20000000 ريال  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0