امروز : یکشنبه 28 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
27 خرداد 1399

دکتر خواجوی راد خبر داد: تدوین شیوه نامه های مجازی سازی در فازهای پیش بالینی و بالینی در دستور کار دفتر توسعه قرار داشته و در حال پیگیری است

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی  با اشاره به تدوین برنامه جامع دانشکده در شروع دوباره برنامه های آموزشی گفت: تامین زیرساخت های سخت افزاري و نرم افزاري، ارتقاي نرم افزارهاي برگزاري آزمون، حمایت و مشارکت اعضای هیات علمی در اجرا و ارتقاي برنامه هاي آموزشي دوره هاي باليني و پيش باليني یک ضرورت انکار ناپذیر است.
دکتر نسيم خواجوي راد مدير دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشکده پزشکی در تشريح اقدامات انجام شده دفتر توسعه در خصوص شروع مجدد برنامه هاي آموزشي بعد از ايام قرنطينه و بازگشايي دانشگاه ها گفت: تامين شرايط حضور فراگيران دوره هاي باليني در بيمارستان ها و تامين شرايط ادامه موثر برنامه هاي غير حضوري دوره هاي پيش باليني جهت باز شدن ظرفيت خوابگاه ها و دانشکده براي حضور فراگيران دوره هاي باليني اولين قدم ما در شروع مجدد برنامه هاي آموزشي بود.
وی افزود: در گام اول کارگروه مشترک دفتر توسعه آموزش، معاونت آموزشي پزشکي عمومي و واحد مجازي سازي با هدف سياست گذاري و تدوين فاز دوم برنامه هاي آموزش مجازي تشکیل و با مشارکت جمعی، استانداردهاي تهيه محتواي آموزش مجازي تدوین شد.
دکتر خواجوی راد تصریح کرد: در ادامه اقدامات انجام شده از شروع بحران همه گیری عفونت کووید 19 در سطح دانشکده ،  برنامه جامع دانشکده پزشکي در زمينه فعال سازي آموزش دوره پزشکي عمومي در جريان بحران کرونا  به صورت مشترک با معاونت آموزشي دوره پزشکي عمومي تدوین شده است.
وی خاطر نشان کرد: تدوين شيوه نامه ارائه آموزش هاي آنلاين برای شروع این برنامه در دوره مباني طب باليني و علوم پايه، تدوين شيوه نامه ارزيابي آنلاين فراگيران جهت دوره هاي پيش باليني و تدوين و اجراي برنامه هاي توانمندسازي مدرسين دوره هاي آنلاين با هدف ارتقا توانمندي اعضاي هيات علمي درگير در برنامه هاي آموزشي مجازي از دیگر اقدامات دفتر توسعه آموزش پزشکی در ایام شیوع کرونا بود.
وی افزود: طراحي سناريو و کار با سامانه هاي مجازي، تدوين و اجراي برنامه هاي توانمند سازي دانشجويان برای شرکت در کلاس هاي مجازي 
پشتيباني در اجراي برنامه هاي آموزش و ارزيابي آنلاين در دوره هاي پيش باليني، تعامل با مسئولين و دانشجويان دوره هاي کارآموزي جهت تامين شرايط حضور فراگيران باليني نیز در دستور کار قرار داشت که خوشبختانه اجرایی شد.
مدیر دفتر توسعه آموزش تصریح کرد: در راستای برنامه ریزی و اجرای هر چه بهتر برنامه های آموزش مجازی، جلسات مشترک با معاونت   آموزشي دوره پزشکي عمومي، مسئولين کارآموزي گروه هاي باليني جهت هماهنگي پيش از حضور کارآموزان، نمايندگان دانشجويان دوره کارآموزي و برگزاري وبينار با کارآموزان دوره پزشکي عمومي برای اطلاع رساني برنامه هاي دانشکده برگزار کردیم.
دکتر خواجوی راد در تشریح برنامه های آتی دفتر توسعه گفت: تدوين و اجراي برنامه آموزشي دوره سميولوژي در شرايط فعلي، تدوين و اجراي برنامه آموزش و ارزيابي دروس عملي در دوره هاي پيش باليني و توانمند سازي اساتيد دوره باليني در استفاده از امکانات فضاي مجازي در آموزش دوره هاي باليني از جمله اقداماتی است که در دستور کار دفتر توسعه قرار دارد.
وی خاطر نشان کرد: برای اجرای برنامه ها، تامين زير ساخت هاي کافي سخت افزاري و نرم افزاري جهت اجراي برنامه هاي آموزشي مجازي
 تامين نيروي انساني متبحر در پشتيباني از اجراي برنامه هاي آموزش مجازي، ارتقاي نرم افزارهاي برگزاري آزمون و حرکت به سمت استفاده از نرم افزارهاي احراز هويت، امکان استفاده از پلتفرم هاي مناسب براي آموزش مجازي تعاملي ضروری است.
وی خاطر نشان کرد: تامين زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، حمايت و همکاري همه جانبه اعضاي هيات علمي دانشگاه از اجراي اين برنامه ها و  مشارکت فعال معاونت هاي آموزشي بيمارستان ها در اجرا و ارتقاي برنامه هاي آموزشي دوره هاي باليني و حتي پيش باليني یک نیاز انکار ناپذیر است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0