امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 شهریور 1401

برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای هیئت علمی گروه ژنتیک

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در راستای پویایی و بهره مندی بیشتر از شبکه همکاری متخصصین ژنتیک دانشگاه، جلسه هم اندیشی اعضای هیئت علمی گروه ژنتیک برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، جلسه هم اندیشی اعضای هیئت علمی گروه ژنتیک با حضور دکتر بیگ محمدی رئیس دانشکده پزشکی، دکتر اکبر فتوحی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه دکتر قدمی مدیر گروه ژنتیک دانشکده پزشکی و اعضای هیئت علمی گروه روز چهارشنبه 9 شهریور در سالن شورای دانشکده برگزار شد.
دکتر بیگ محمدی با مهم و تاثیر گذار بودن رشته ژنتیک گفت: 
بحث سرعت و زمان در انجام تحقیقات و تولیدات علمی بسیار مهم است که انجام برنامه ریزی مدون موجب دقت و افزایش روند کار خواهد شد.
وی با تاکید بر انجام پژوهش فناورانه، اظهار داشت: تولیدات علمی ما باید در نهایت به تولید محصول و ارائه در بازار منجر شود و ما باید  مشکلات جامعه و نیاز ها را رصد کنیم تا به راه حل و راهکار برسیم.
دکتر بیگ محمدی ادامه داد: در رشته  ارائه سرویس تشخیصی و ارائه خدمات گریزی نیست
 اما باید اولویت بندی کرد، و برای تحقق اهداف بایید از منابع موجود و امکانات استفاده حداکثری کرد برای مثال استفاده از امکانات مراکز رشد مرتبط می تواند سودمند باشد. 
دکتر فتوحی در این نشست ضمن گفت و گو با اعضای گروه بر انجام تحقیقات کاربردی تاکید کرد.
این نشست با توجه به راه اندازی شبکه همکاری متخصصین ژنتیک در دانشگاه علوم پزشکی تهران و در راستای پویایی هرچه بیشتر و موثرتر استفاده از خدمات و تخصص های اعضای هیئت علمی گروه ژنتیک تشکیل شد و اعضای گروه نقاط ضعف و قوت، چالش ها، نیاز ها و دیدگاه های خود را بیان کردند و دکتر قدمی مدیر گروه نیز ضمن جمع بندی جلسه از اعضا دعوت کرد تا در جلسات هفتگی این هم اندیشی شرکت کنند.منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0