امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
25 مهر 1398

به بهانه 25 مهر،روز جهانی کمر درد/معرفی گروه طب فیزیکی و توانبخشی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 تقويم سلامت دانشکده پزشکي در نظر دارد به مناسبت هاي مختلف گروه ها و افراد مرتبط از خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکي تهران را معرفي کند در اين بخش به بهانه 25 مهر روز کمر درد، به معرفي گروه طب فيزيکي و توانبخشي دانشکده پزشکي مي پردازيم.
به گزارش روابط عمومي دانشکده پزشکي، گروه طب فيزيک و توانبخشي دانشکده پزشکي از مهر 95 در دانشکده پزشکي راه اندازي شد و دستيار مي پذيرد و با 8 عضو هيات علمي در بيمارستان هاي دانشگاه فعاليت مي کند و دکتر عبدالرحمن رستمیان، رپرستي گروه را بر عهده دارد.
دکتر سيده زهرا امامي رضوي، دکتر محدثه آزادواري، دکتر مريم حسيني، دکتر شهرام رحيمي دهگلان، دکتر الهام کارگزار، دکتر حميدرضا فاتح، دکتر مسعود قهوه چي و دکتر شهربانو کاظمي از اعضاي هيات علمي گروه هستند.
اساتيد گروه طب فيزيکي و توانبخشي  در بيمارستان هاي امام خميني، شريعتي، مرکز طبي کودکان، ضياييان، بهار لو و سينا حضور داشته و در کنار آموزش به دستياران، در حوزه ارائه خدمات درماني و توانبخشي اشتغال دارند.
درمانگاه طب فيزيکي و توانبخشي همه روزه در ساختمان درمانگاههاي بيمارستان امام خميني و ساختمان ريحانه و کلينيک يلدا فعال مي باشد. درمانگاه توانبخشي عصبي نيز دو روز در هفته فعال است.
درمان کليه بيماران مبتلا به دردهاي عضلاني و اسکلتي و ستون فقرات و مفاصل محيطي و توانبخشي کليه بيماران مبتلا به اختلالات عصبي مانند سکته مغزي ، ضايعات نخاعي ، ام اس ، فلج مغزي، ضربه مغزي، پارکينسون و پس از جراحيهاي مغز و اعصاب، بيماريهاي روماتولوژيک، توانبخشي مشکلات ادراري و مدفوعي و ...، انجام پروسيجرهاي مرتبط با تشخيص و درمان بيماريهاي مرتبط با طب فيزيکي و توانبخشي از جمله الکترو آکوپانکچر، تزريقات تخصصي تحت گايد سونوگرافي، انجام نوارعصب و عضله و....از جمله خدمات ارائه شده توسط متخصصان اين رشته است.
انجام توانبخشي تحت نظارت متخصص طب فيزيکي شامل انواع مداليته ها مانند فيزيوتراپي، کاردرماني ، گفتار درماني و ساخت اورتز ، پروتز و وسايل کمکي در بخش طب فيزيکي و توانبخشي صورت مي گيرد.
معرفي رشتة طب فيزيكي و توان بخشي يكي از تخصص هاي باليني پزشكي است كه به ارزيابي، تشخيص و درمان  اختلالات و بيماريهاي سيستم عضلاني اسکلتي و عصبي عضلاني پرداخته و همچنين اقدام  به ارايه روشهاي مختلف طب توان بخشي به بيماران و نيز افراد داراي ناتواني و معلوليت فيزيكي و شناختي در تمام سنين بصورت سرپايي يا بستري جهت ارتقاء کيفيت زندگي مي کند.
متخصصان اين رشته با استفاده از روشهاي مختلف شامل انجام الكترودياگنوز(نوار عصب و عضله)، تصوير برداري (سونوگرافي عصبي اسکلتي عضلاني)، تزريق هاي تشخيصي و درماني، روشهاي دارويي، اعمال روشهاي طب فيزيکي اعم از تمرين درماني، درمانهاي دستي، تجويز ارتوز و پروتزهاي مناسب به ارزيابي، تشخيص و درمان بيماران پرداخته و اقدامات لازم جهت توانبخشي بيماران طرح ريزي مي کنند.
 متخصصين اين رشته ميتواند رهبري و هدايت تيم هاي توان بخشي چندرشته اي را براي ايجاد حداكثر بهبودي و ارتقا عملكرد فيزيكي، رواني، اجتماعي و شغلي وکيفيت زندگي در افرادي كه توانايي آنها در اثر بيماري، حادثه، نقص هاي مادرزادي يا درد محدود شده را بر عهده بگيرند.
رشته تخصصي طب فيزيکي و توانبخشي از اواسط دهه چهل شمسي با حضور پزشکان متخصص طب فيزيکي و توانبخشي فارغ التحصيل از کشورهاي اروپايي و آمريکاي شمالي به جامعه پزشکي ايران معرفي شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0