امروز : یکشنبه 28 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
4 تیر 1397

فراخوان شرکت در مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشکده پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
این مطالعه با هدف بررسی وضعيت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران در طی خدمت و دوران بازنشستگی پیگيري و پايش خواهد شد.


به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، کلیه كساني كه با دانشکده پزشكي  رابطه استخدامي دارند، در اين مطالعه پذيرفته خواهند شد.
کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی که تاکنون در این طرح شرکت نکرده‌اند، می‌توانند جهت ثبت‌نام  به واحد طرح‌های تحقیقاتی دانشکده پزشکی (خانم دکتر زمانی، نماینده مرکز مطالعات کوهورت در دانشکده پزشکی) مراجعه و یا با شماره 64053352 تماس برقرار کنند.
افرادی که قبلا  دراین طرح شرکت کرده‌اند جهت ارائه اسامی خود برای پیگیری‌های بعدی به این واحد مراجعه نمایند.
معاینات و آزمایش هایی که از افراد گرفته
خواهد شد:
آزمايش خون (بيوشيمي و شمارش سلولها خوني)
آنالير تركيبات ادرار
معاينه توسط پزشك (سنجش فشار خون، معاينه
كامل فيزيكي، اخذ تاريخچه بيماريها و سوابق
داروهاي مصرفي)
نوار قلبي
اسپيرومتري
شنوايي سنجي ACو BC
بینایی سنجی
معاينات دهان و دندان
تن سنجي (آنتروپومتري و آناليز تركيبات بدن
توسط دستگها Body Analyzerو بررسي
تركيبات بدن مانند درصد چربي، درصد ماهيچه،
درصد آب، تراكم استخوان، سن بيولوژيكي و..)
دينامومتري (نيروسنجي اندامهاي حركتي)
بررسي سبك زندگي (مواجهه با دود سيگار،
تغذيه، فعاليت فيزيكي، سلامت رواني استرس،
اضطراب و افسردگي)
بررسي كيفيت زندگي، سوابق شغلي، سرمايه
اجتماعي ، مباحث اجتماعي رواني ، تعارض كار و
خانواده و بهداشت باروري
تفسير نهايي نتايج توسط پزشك و ارزيابي ريسك
سكته هاي قلبي و مغزي

تمامي نتايج با تفسير و تحليل پزشك در همان روز پيش از
ترك مركز به دست شما خواهد رسيد.
منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0