31 شهریور 1395

کنگره سالانه انجمن ارتوپدی

به مناسبت برگزاری کنگره سالانه انجمن ارتوپدی روز پنج شنبه 8/7/95 کنفرانس هفتگی در بیمارستان شریعتی برگزار نمی گردد. اسامی کلیه دستیاران ارتوپدی برای شرکت در کنگره ارسال شده است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0