امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
9 آذر 1395

کنفرانس هفتگی روز پنج شنبه بیمارستان دکتر شریعتی

کنفرانس هفتگی روز پنج شنبه بیمارستان دکتر شریعتی کنفرانس هفتگی گروه ارتوپدی بیمارستان شریعتی در روز 11 آذر ماه  تعطیل می باشد. کنفرانس هفتگی گروه ارتوپدی بیمارستان شریعتی در روز 18 آذر ماه  به دلیل کنگره ارتوپدی دانشگاه تهران  تعطیل می باشد.  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0