15 مهر 1395

کنفرانس هفتگی بیمارستان ضیائیان با عنوان حاملگی های پرخطر برگزارشد

گالری عکسبا توجه به  اهمیت جایگاه مادر، در گذشته زمانی که امکانات نبود، بسیاری از مادران در اثر بارداری و زایمان آسیب می دیدند و گاهی هم ممکن بود، مرگ و میر مادران اتفاق بیفتد، به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت و مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بسیار تاکید داشتند که یک بخش مراقبت از مادران پرخطر در دل یک بیمارستان عمومی وجود داشته باشد. هر مادر بارداری، پرخطر است، اما مادرانی که دارای فشارخون، قندخون یا بیماری قلبی هستند، بیشتر در معرض خطر هستند که برای مراقبت از این بیماران به تخصص های دیگر نیاز است در حاملگی، هم بیماری های جانبی حاملگی را سخت می کند و هم حاملگی آن بیماری ها را خطرناک تر می کند، به همین دلیل وجود چنین بخشی از نظر اینکه بهترین خدمات به مادران باردار پرخطر ارایه داده می شود، دارای اهمیت است.درهمین راستا بخش مادران پرخطر را در بیمارستان ضیائیان در  تیر 95 ایجاد شد تا مادران باردار چه قبل از زایمان، در اواخر دوران بارداری و پس از زایمان که نیاز به مراقبت های ویژه دارند خدمات ویژه ارایه شود. . کنفرانس علمی با عنوان حاملگی های پرخطر به منظور ارتقای کیفیت مراقبت به مادران پرخطر، شناخت حاملگی های پر خطرجهت پیشگیری از عواقب آن با سخنرانی دکتر سیما گیتی فوق تخصص پریناتولوژی درتاریخ 5 مهر 95 درسالن  آمفی تئاتر بیمارستان ضیائیان برگزارشددکتر گیتی  در این کنفرانس  که با حضور اعضای هیات علمی،دستیاران،کارورزان، کارآموزان، مدیر پرستاری، سرپرستار بخش اطفال و نوزادان، مسئول بلوک زایمان و کارشناسان مامایی و پرستاری بود،  درباره استانداردهای بخش بارداری پرخطر، اعضای تیم مراقبت کننده، نحوه ارایه خدمات، تجهیزات موردنیاز و آموزش های مورد نیاز برای کارکنان بخش بارداری پرخطر و  چه مادرانی دراین بخش باید بستری شوند از جمله موارد مطرح شده در این سخنرانیبود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0