7 مهر 1395

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران روز پنجشنبه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران  روز پنجشنبه مورخ 1395/7/8  با توجه به همزمانی کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی  ایران برگزار نمی گردد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0