امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
7 آذر 1395

کنفرانس مدیریت ایمنی بیمار و خطاهای پزشکی در بیمارستان ضیائیان

با توجه به اینکه ایمنی بیمار به عنوان یکی از مولفه های اصلی کیفیت خدمات سلامت، به معنای پرهیز از وارد شدن هر گونه صدمه و آسیب به بیمار در حین ارایه مراقبت های بهداشتی است. خطاهای پزشکی یکی از شایع ترین اشتباهات بهداشتی است که امروزه به عنوان شاخصی برای تعیین میزان ایمنی بیمار در بیمارستان ها به کار می رود و از طرفی بارزترین حقوق انسان ها، حق ایمن بودن از خطرات و آسیب ها  هنگام دریافت خدمات سلامت است. برگزاری سمینارهایی با موضوع خطاهای پزشکی در فواصل زمانی معین و نیز آشنایی پزشکان با اعتباربخشی نسل سوم، یکی از برنامه های واحد بهبود کیفیت برای دستیابی به سطح مطلوب خدماتمی باشد. درهمین راستای کنفرانس علمی با عنوان مدیریت ایمنی بیمار و خطاهای پزشکی در روز دوشنبه، اول آذر 95  درسالن آمفی تئاتر بیمارستان ضیائیان برگزارشد.سخنران این کنفرانس دکتر سیامندانوری مدیر بیمارستان بود که درخصوص آشنایی با اعتباربخشی، وضعیت گزارش دهی خطاهای درمانی در بیمارستان ضیائیان و سنجه های مرتبط با پزشکان دراعتباربخشی سخنرانی کرد.  توضیح اینکه این کنفرانس با حضور اعضای هیات علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان برگزارشد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0