13 آبان 1395

کنفرانس عمومی بیمارستان سینا با موضوع " CPC نورولوژی " برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ کنفرانس عمومی بیمارستان سینا تحت عنوان" CPC  نورولوژی" سه شنبه 18 آبان ماه سال 95 ساعت 10:45 صبح در تالار امام حسین (ع) این مرکز برگزار می گردد. بنابراین گزارش؛ ریاست پانل CPC نورولوژی این هفته بر عهده دکترمسلم بهادری، استاد پاتولوژی و از پیشکسوتان این مرکز می باشد. دکتر سید علی احمدی، متخصص پاتولوژی این مرکز و دکتر علی اصغر اخوت، متخصص نورولوژی بیمارستان به ارائه مطالب در این خصوص می پردازند و همچنین دکتر شاه سیاه، متخصص پاتولوژی به عنوان سخنران مهمان به تحلیل و بررسی CPC نورولوژی این هفته بیمارستان خواهد پرداخت


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0