15 مهر 1395

کنفرانس روش‌های نوین آموزشی در بیمارستان بهارلو برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کنفرانس روش‌های نوین آموزشی ویژه پزشکان بیمارستان بهارلو باهدف به‌کارگیری روش‌های نوین در آموزش روز چهارشنبه 14 مهرماه سال جاری با سخنرانی شهره نژادایران، کارشناس EDO در پاویون پزشکان بیمارستان برگزار شد.در این کنفرانس، تعاریف روش و یادگیری، مفهوم تدریس، روش کنفرانس، روش حل مسئله، روش تفکر استقرایی، روش چند حسی مختلط، الگوی پیش سازمان دهنده، روش پرسش و پاسخ همراه با محاسن و معایب هر یک از روش‌ها بیان شد.همچنین مطالبی پیرامون به کاربردن روش‌های نوین آموزشی مطرح شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0