امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 بهمن 1395

کنفرانس ارتقا سلامت بیمار با استفاده از استانداردهای ایمنی در بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، به منظور افزایش آگاهی و عملکرد کارکنان گروه پرستاری و بیهوشی، کنفرانس یکروزه  «ارتقا سلامت بیمار با استفاده از استانداردهای ایمنی« روز پنجشنبه ۱۴بهمن ۱۳۹۵ با حضور ۱۳۰ نفر از کارکنان گروه های پرستاری و بیهوشی در سالن آمفی تئاتر پروفسور شمس این بیمارستان برگزار شد. در این کنفرانس یک روزه ۹ راه حل ایمنی بیمار توسط، سامره اکبر فاضلی، پرستار ایمنی بیمار بیمارستان فارابی مرور شد. وی همچنین نحوه گزارش دهی خطا  را آموزش داد. در بخش دوم از این سمینار ابوالقاسم پوریانی، سوپروایزر پژوهشی بیمارستان فارابی در مورد سقوط از تخت و نحوه استفاده از ابزار مورس برای ارزیابی سقوط بیمار از تخت به تفصیل صحبت کرد.این سمینار به همت واحد ایمنی بیمار و با همکاری آموزش ضمن خدمت پرستاری بیمارستان فارابی برگزار شد.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0