24 مهر 1395

کنسل شدن دفاع خانم مدرس

جلسه دفاع از پایان نامه "سرکار خانم مریم مدرس" در روز سه شنبه بیست و هفتم مهر ماه برگزار نمی شود. زمان برگزاری جلسه مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0