16 مرداد 1398

تقدیر کارورزان از استادان گروه اطفال 

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


کمیته کارورزی شورای نمایندگان دانشکده پزشکی تهران با انتشار نامه‌ای رسمی از استادان و دستیاران گروه اطفال به‌خاطر ایجاد تغییرات مثبت و هدفمند در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0