امروز : شنبه 28 فروردین 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
18 بهمن 1395

کمیته مصرف منطقی داروهای آنتی میکروبیال در بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکس به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، پیرو دستورالعمل ابلاغی از سوی دانشگاه مبنی بر تشکیل زیر گروه کمیته مصرف منطقی داروهای آنتی میکروبیال، این کمیته روز یک شنبه ۱۷بهمن ۱۳۹۵ با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام بیمارستان فارابی تشکیل شد. در این کمیته آیین نامه ارسالی مرور شد و ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته مورد بحث قرار گرفت. تهیه دستورالعمل و خط مشی استفاده از داروهای آنتی میکروبیال و دستورالعمل نحوه ارزیابی و نظارت برمصرف منطقی این داروها از دیگر مطالب طرح شده در این کمیته بود. در این جلسه مقرر شد: خط مشی استفاده از داروهای آنتی میکروبیال تدوین و در کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی مطرح شود.داروهای آنتی میکروبیال برای درج در فرمولاری بیمارستان انتخاب شوند. در خصوص تهیه دو داروی مورد تقاضای بخش اورژانس با معاونت درمان مکاتبه شود. در خصوص استفاده نادر از  پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی در بیمارستان با معاونت مکاتبه شود. شایان ذکر است که مطابق با دستورالعمل ارسالی؛ در راستای تجویز مصرف منطقی داروهای آنتی میکروبیال در بیمارستان ها و با توجه به نگرانی هایی که در مورد افزایش روز افزون مقاومت های میکروبی وجود دارد، توجه بیشتر به مصرف داروهای آنتی میکروبیال در بیمارستان ها یکی از موضوعاتی است که باید در کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستانها گنجانده شود. ولی با توجه به گستردگی دامنه موضوعات این کمیته و به منظور تمرکز بیشتر و بهتر بر تجویز منطقی داروهای آنتی باکتریال، تشکیل زیر گروه کمیته مصرف منطقی داروهای آنتی میکروبیال در همه بیمارستان های تابعه دانشگاه الزامی شده است.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0